Video: prednáška prof. Petra Staněka o situácii v spoločnosti a možných riešeniach problémov – 2. časť

Pokračovanie zaujímavej prednášky pána profesora Petra Staněka na SPŠ v Myjave dňa 25. 1. 2019, kde konkrétne popisuje príčiny súčasného stavu spoločnosti ale aj možné budúce problémy a ich pôvod a následky.

Odporúčam si toto video pozrieť až do konca a neodmietať ihneď to, čo pán profesor hovorí. Ako sa vyjadril už skôr, väčšinu údajov, ktoré uvádza si môžete sami vyhľadať a overiť. Mnohé z nich sú dostupné na oficiálnych stránkach verejnej správy a štátnych úradov.

Skutočne by sme mali sami začať uvažovať o tom, ako môžeme osobne zmeniť svoje okolie a prostredie, v ktorom žijeme a v ktorom budú žiť aj naše deti…