Prezidentka, Vallo aj pápež František / Prečo niektorí mladí kresťania volia Progresívne Slovensko

Čím láka slovenských veriacich strana, ktorá sa nachádza na opačnom konci ideologického spektra?