Povolebná anketa / Sklamanie z nástupu progresivizmu aj očakávanie budovania charakteru

Odpovedajú Juraj Šúst, Štefan Murárik, Roman Joch, sestra Hermana, Anton Hykisch, Gabriela Burianková, Anton Ziolkovský, Peter Visolajský a Tomáš Němeček.