Solfeggio frekvencie – zvuky, ktoré vás môžu vyliečiť

Hudba je súčasťou života človeka od praveku. Rôzne typy hudobných nástrojov sa našli v archeologických vykopávkach všetkých období vývoja civilizácie. Bola súčasťou magického spojenia človeka s bohmi a matkou prírodou už od nepamäti. Vo viacerých starých civilizáciách hudba bola súčasťou rituálnych obradov, kde plnila funkciu spojovateľky medzi svetom mágie a duchovna a svetom obyčajným.

V nedávnej minulosti sa ako mnoho iných vecí stala predmetom obchodovania a ľudia pozabudli na jej skrytú vlastnosť. Vlastnosť, ktorú naši predkovia ešte pred sto či dvesto rokmi poznali a využívali ju. Až pred pár desaťročiami si veda znovu začala všímať a skúmať zaujímavé vlastnosti hudby a zvuku ako takého. A znovu boli objavené niekedy až magické schopnosti hudby a zvuku.

O čo ide?

O to, že zvuk, a teda aj hudba, je z fyzikálneho hľadiska vibráciou hmoty na určitej frekvencii. Určite to poznáte. Pri počúvaní hudby sa vaša nálada môže zmeniť. Niektorá hudba upokojuje, iná rozvášňuje. Hudbe dokonca rozumieme viac ako slovám. Aj keď nerozumieme o čom sa v piesni spieva, rytmus a melódia nám to často napovedia. Dokonca je dokázané, že naše telá denne reagujú na rôzne rytmy a melódie. Aj keď si to neuvedomujeme.

No a dokázané je aj to, že určité frekvencie majú nepopierateľný liečebný účinok na telo aj na dušu. Určitou frekvenciou môžete odstrániť napríklad pochybnosti a strach. Existujú však aj také frekvencie, ktoré môžu zdraviu uškodiť. A nielen zdraviu.

Vedci skúmali pôsobenie rôznych zvukových frekvencií na vodu. Prečo na vodu? Lebo z 80% tvorí našu krv a nachádza sa v celom tele. Tri štvrtiny tela tvorí voda v rôznych roztokoch.

Problémom súčasnosti je fakt, že súčasná hudobná stupnica bola vytvorená v roku 1939 posunutím ladiacej frekvencie na úroveň A = 440 Hz. Dokonalá staroveká stupnica bola ladená na frekvencii A = 417 Hz. Dokázané je aj to, že naša súčasná frekvencia vytvára v molekulách vody namiesto harmónie chaos.

Existuje 9 pôvodných starovekých frekvencií. Nazývajú sa Solfeggio frekvencie. Pôvodne obsahovali len 6 čistých tónov: DO – 396 Hz, RE – 417 Hz, MI – 528 Hz, FA – 639 Hz, SOL – 741 Hz, LA – 852 Hz. Ďalšie tri pribudli vďaka Dr.Leonardovi G. Horowitzovi. Sú to 174 Hz, 285 Hz a 963 Hz. Ich pridaním Dr. Horowitz vytvoril tri dokonalé trojice. Existujú medzi nimi zaujímavé matematické vzťahy, ale o tom inokedy.

Jednotlivé frekvencie majú špecifické charakteristiky a tie si teraz opíšeme a ukážeme príklady:

174 Hz – bezpečie a láska

Najnižší z tónov, pôsobí ako prirodzené anestetikum. Dokáže zmierniť a odstrániť bolesť fyzicky aj energeticky. Frekvencia 174Hz dáva orgánom pocit bezpečia a lásky a motivuje ich tak lepšiemu fungovaniu.

285 Hz – reštrukturalizácia poškodených orgánov

Tento tón je užitočný pri liečbe rán, poranení, popálenín a akýchkoľvek poškodených tkanív. Napomáha dostať tkanivo do svojej pôvodnej podoby. Ovplyvňuje energetický systém a podvedomie tak, aby brali poškodený orgán ako zdravý a napomáhali tak jeho reštrukturalizácii.

396 Hz – oslobodzuje od pocitov viny a strachu, dodáva silu a pomáha realizovať ciele

Predstavuje veľmi silné magnetické pole. Používa sa ako prostriedok pre realizáciu cieľov, dáva silu dosiahnuť ho. Dokáže očistiť a odstrániť  pocit viny, ktorý  často predstavuje jednu zo základných prekážok (obranný mechanizmus podvedomia) k realizácii cieľa a umožňuje dosiahnuť ho čo možno najpriamejšou cestou. Takisto táto  frekvencia môže byť  použitá ako prostriedok uzemnenia, prebudenia, vytriezvenia a návratu k realite. Používa sa tiež pri energetickej práci s prvou čakrou a čakrami chodidiel a kolien.

417 Hz – vysáva negatívnu energiu, pomáha prekonať zmeny, zvyšuje empatiu a tvorivý potenciál

Čistí traumatické zážitky a vymazáva  deštruktívne vplyvy minulých udalostí. Môže byť použitý na čistenie obmedzujúcich  dojmov, ktoré sú brzdou životných zmien a dosiahnutia  cieľov. Táto  frekvencia povzbudzuje telesné bunky,  pomáha využívať  tvorivý potenciál. Používa sa tiež pri energetickej práci s druhou čakrou.

528 Hz – nazývaná aj “zázrak”, je to frekvencia DNA, lásky, osvietenia a transformácie, je to prirodzená frekvencia Zeme

Opravuje a transformuje poškodenú DNA, čím podporuje liečenie, nárast životnej energie, jasnosť mysle, vedomia, prebudenie kreativity, nastolenie hlbokého vnútorného mieru, otvorenie srdca láske. Tón MI tiež otvára človeka hlbokým duchovným skúsenostiam a duchovnému osvieteniu. Používa sa tiež pri energetickej práci s treťou čakrou.

639 Hz – súdržnosť, vzťahy, tolerancia a láska

Táto frekvencia umožňuje vytvorenie harmonickej spoločnosti a harmonických medziľudských vzťahov. Je možné ju použiť pre riešenie problémových vzťahov ( v rodine, medzi partnermi, priateľmi), alebo sociálnych problémov. V spojení s bunkovými procesmi tón FA sa používa na podporu bunky pre komunikáciu s okolím. Táto frekvencia zvyšuje komunikáciu, porozumenie, toleranciu a lásku. Môže byť tiež použitá pre komunikáciu s paralelnými svetmi alebo duchovnými sférami. Používa sa tiež pri energetickej práci so štvrtou čakrou.

741 Hz – lepšie vyjadrovanie, riešenie problémov, čistota, stabilita, duchovno

Tento tón čistí bunky od toxínov, jeho pravidelné používanie inšpiruje a vedie k zdravšiemu spôsobu života, zmenám v jedálničku orientáciou na zdravé potraviny. Tiež čistí bunky z rôznych druhov elektromagnetického žiarenia. Je možné ho aplikovať na odstránenie vírusových, bakteriálnych a hubových infekcií. Tiež nás táto frekvencia vedie k čistote, stabilite a duchovnu v živote. Používa sa tiež pri energetickej práci s piatou čakrou.

852 – prehlbovanie intuície a návrat k jednote

Tón LA je priamo napojený na princíp svetla ako najvyššiu formu bioenergie. Používa sa na otvorenie sa komunikácii s Univerzom, navodenie théta hladiny pri meditáciách, práci s podvedomím a otvorenie sa duchovným zážitkom. Čo sa týka bunkových procesov, táto frekvencia umožňuje bunky transformovať sa na vyššiu úroveň. Používa sa tiež pri energetickej práci so šiestou čakrou.

963 Hz – spojenie s Jednotou, Duchom

Pomocou práce s touto frekvenciou je možné aktivovať a prečistiť epifýzu a majstrovskú bunku a odstrániť neužitočné programy a presvedčenia. Spája so Svetlom a Duchom, umožňuje návrat k Jednote. Prácou s touto frekvenciou pracujeme s epifýzou, malou žľazou v strede mozgu, ktorá je spojivom medzi fyzickým a duchovným svetom. Ak je prebudená, človek dokáže vidieť ponad čas a priestor, zvyšuje svoju frekvenciu a pohybuje sa k vyššiemu vedomiu. V epifýze sa nachádza majstrovská bunka, v ktorej sú uložené programy získané na genetickej úrovni od našich predkov (zabudovaná genetická pamäť). Pomocou práce s touto frekvenciou je možné aktivovať a prečistiť epifýzu a majstrovskú bunku a odstrániť neužitočné programy a presvedčenia. Používa sa tiež pri energetickej práci so siedmou čakrou.

Opačným príkladom je frekvencia 440 Hz, ktorá je chaotická… Pre porovnanie s frekvenciou 432 Hz si pozrite toto video, kde je rozdiel v pôsobení jednoznačný.

Ak týmto veciam neveríte, vyskúšajte ich sami na sebe. Alebo to skúste navrhnúť ako pokus na fyzike v škole a podobne. Vyskúšajte to trebárs aj doma, ak máte potrebné prístroje. Výsledok tak sami môžete vidieť alebo počuť. A aj cítiť.

Navrhujem vyskúšať si zmerať frekvenciu u vás doma…môžete použiť napríklad aplikáciu pre android Sound Analyzer Free.

Nabudúce niečo bližšie o matematických vzťahoch medzi solfeggio frekvenciami.

Zdroje:

https://ac24.cz/-/poslechem-spravneho-zvuku-muzete-vylecit-sve-telo-i-ducha-presvedcte-se-sami?

https://www.youtube.com/channel/UCvDsA3xILkc6MON72mqz35A

https://www.youtube.com/watch?v=1zw0uWCNsyw

http://www.damara.sk/damara2/index.php/blahodarne-frekvencie-zvuku/solfeggio-frekvencie

https://www.youtube.com/channel/UCRwHD3nEPeOQehdfD_qTVHQ/featured