Progresívny Ondrej Prostredník / Kresťania musia prehodnotiť učenie o človeku. Podľa kandidáta PS je neudržateľné

Evanjelický teológ Prostredník kritizoval katolícku cirkev za stanoviská, ktoré pritom zastáva aj samotná evanjelická cirkev.